Raadpleeg uw arts

In deze aparte disclaimer wordt verstaan onder:

  • uitgever: Drs. Joost van der Laan en J.W. van der Laan Marketing & Logistiek BV
  • webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
  • inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

Medicijngebruik in overleg met uw arts. Deze webpagina en website gaat over een gezonde levensstijl. Met betrekking tot uw medicijngebruik dient u altijd uw reguliere geneesheer te raadplegen en dit gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg.

Diagnoses door een arts. Met betrekking tot het stellen van diagnoses: de informatie die uitgever van deze website gebruikt is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnoses.

Behandelingen door een arts. De informatie op deze webpagina en website is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden.

Informatie is aanvullend. De informatie van deze webpagina en eventuele consulten zijn aanvullend op een reguliere behandeling en niet vervangend.

Doe een test van uw biomarkers. Voordat u gezonder gaat leven, is het goed om een onderzoek aan te vragen van de belangrijkste kenmerken van uw lichaam (“biomarkers”). Laat uw cholesterol en triglyceride niveau meten, uw glucose niveau in nuchtere toestand, uw vetgehalte (naast uw gewicht) en natuurlijk uw bloeddruk.  Daarmee heeft u een nul-meting voor het succes van uw nieuwe levensstijl. U kunt tijdens de bespreking van de analyses uw doelen en plannen aan uw arts voorleggen. En als na verloop van tijd uw biomarkers verbeteren, is dat een extra stimulans om door te gaan.