Privacy policy

In deze Privacy Policy wordt verstaan onder:

 • uitgever: Drs. Joost van der Laan en J.W. van der Laan Marketing & Logistiek BV
 • webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze Anti Spam verklaring opneemt
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
 • inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Bescherming persoonsgegevens. De uitgever neemt de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en andere relevante informatie.

Uw gegevens zijn veilig. Alle gegevens die u bij ons achterlaat stoppen wij veilig achter slot en grendel. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

Onderzoek voor betere dienstverlening. Uw gegevens kunnen als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verder optimaliseren van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Commentaar wordt gewaardeerd. Uitgever ontvangt graag commentaar op berichten op de website. Uw e-mail adres wordt gevraagd, zodat we u op de hoogte kunnen stellen van reacties op uw commentaar. Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd op de website.

Bescherming is essentiële voorwaarde. Eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uitgever onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald, dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Overeenkomsten. Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers)
 • Informeren. Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven)
 • Optimaliseren dienstverlening. Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimaliseren van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website)
 • Ter voorkomen, bestrijden en afhandelen van fraude.

Partners. Uitgever selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Social media. Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kun u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een webpagina of artikel leuk te vinden, dan verschijnt dat artikel op uw social media-account. Uitgever krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar webpagina’s of artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, kun u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

E-books beveiliging. Illegaal kopiëren van e-books is vervelend. Auteurs en uitgevers zijn immers afhankelijk van de inkomsten van e-books. De e-books die uitgever en partners verkopen zijn daarom voorzien van een zogenaamde watermerkbeveiliging. Het watermerk heeft zichtbare en onzichtbare kenmerken. Zo worden pagina’s van de e-books voorzien van unieke gegevens. We kunnen zo nagaan wie het boek heeft besteld. Wanneer e-books illegaal worden gekopieerd, kunnen we een contractuele of wettelijke plicht hebben om te vertellen wie de koper van de originele e-books is.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen.

Cookies zorgen ervoor dat:

 • u ingelogd blijft en ongestoord kunt surfen op de site
 • artikelen in uw winkelwagentje bewaard blijven
 • u veilig informatie bekijkt op deze website
 • u commentaren kunt lezen en schrijven en video’s kunt bekijken
 • de website snel is
 • uitgever fouten en ongemak op de website kan opsporen
 • uitgever verbeteringen kan testen
 • u informatie kunt delen via social media zoals Facebook en Google.

Hoe lang blijven cookies staan? De meeste cookies van deze website verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.  Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vind u onder Help in de meeste browsers.

Beëindigen makkelijk en snel. Indien de uitgever persoonsgegevens verwerkt ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: contactpagina.

Actuele informatie. De inhoud van deze webpagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.